Belangrijk bericht voor de aanvragers

08-11-2007

Beste textielverzorger, ex-droogkuiser, eigenaar

Met groot genoegen blikken wij terug op onze succesvolle informatiecampagne. In totaal mochten wij ruim 300 aanwezigen verwelkomen op de workshops. Minister Hilde Crevits gaf ons een duwtje in de rug door het slotwoord te verzorgen in Roeselare. De respons na de workshops is zeer positief. Sinds begin november komen de aanvragen tot toetreding binnen.

Hierbij verduidelijken wij nog twee zeer belangrijke thema’s die op de workshops reeds aan bod kwamen, maar waar nog een aantal vragen onbeantwoord bleven. Momenteel is VLABOTEX in nauw overleg en in zeer constructieve samenwerking met de OVAM een oplossing aan het uitwerken:

  • er is een wettelijke regeling in de maak die, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, de terugbetaling van reeds gemaakte kosten voor het beschrijvend bodemonderzoek en/of sanering geheel of gedeeltelijk mogelijk maakt. In de eerste plaats dient er aangetoond te worden dat de opdracht voor het beschrijvend bodemonderzoek en/of de sanering effectief werd toegekend vóór 14/09/2007, datum van de erkenning van VLABOTEX;
  • er zal tevens voorzien worden in de mogelijkheid tot een vervroegde afsluiting van het contract, met correcte kostenafrekening, in het geval er na het beschrijvend bodemonderzoek geen verdere sanering noodzakelijk blijkt.

Contacteer ons gerust indien u hierover meer toelichting wenst. In ieder geval moet bovenstaande info de laatste twijfels wegnemen. Aarzel dus niet langer om uw aanvraag tot vrijwillige toetreding in te dienen: er is geen enkele reden meer om dat niet te doen!