Wijziging overeenkomsten VLABOTEX vzw

01-07-2013
Op voorstel van minister Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering op 10 juli 2008 de modellen van overeenkomst voor de erkende bodemsaneringsorganisatie VLABOTEX vzw gewijzigd. Het gaat om louter tekstuele aanpassingen aan de bepalingen van het nieuwe bodemdecreet. De nieuwe modellen worden gebruikt voor overeenkomsten af te sluiten na 1 juni 2008. Voor contractanten die toegetreden zijn vóór 1 juni 2008 blijven de getekende overeenkomsten geldig.

Volgende overeenkomsten werden gewijzigd: