Persbericht : Artikel BPBP-plicht in vakblad

31-07-2008

Naar aanleiding van de jaarlijkse verplichting tot het opstellen van een Bodempreventie en –beheersplan (BPBP) verscheen in het vakblad ‘Textiel verzorging’ een uitgebreid artikel.