Minister Hilde Crevits geeft startschot voor eerste bodemsanering door VLABOTEX

03-07-2008

VLABOTEX beleefde op 3 juli 2008 een belangrijke dag. In aanwezigheid van de pers werd de eerste bodemsanering opgestart. Minister Hilde Crevits voerde de eerste boring uit.

Plaats van het gebeuren was het bedrijf Aneca St.-André te Brugge, één van de eerste toetreders tot het fonds. Op deze site is een historische verontreiniging met perchloorethyleen, kortweg “PER”, in de grond en het grondwater vastgesteld. PER is met voorsprong het beste reinigingsmiddel voor de droogkuis, maar het is slecht oplosbaar in water, is ook zwaarder dan water en is zeer mobiel. Daardoor, eens het in de bodem terechtgekomen is, verspreidt het zich relatief gemakkelijk tot grote diepte. Dat leidt tot complexe en dure bodemonderzoeken en saneringen. Deze problematiek was de aanleiding tot de erkenning van VLABOTEX op 14 september 2007.

Op 3 juli 2008 werd in opdracht van VLABOTEX bij Aneca gestart met de uitvoering van een beschrijvend bodemonderzoek. Dit bodemonderzoek heeft als doel om de verspreiding van de verontreiniging met gechloreerde solventen (waaronder PER) in kaart te brengen zowel in de diepte als horizontaal, alsook de gezondheidsrisico’s te onderzoeken. Op basis van dat beschrijvend bodemonderzoek zal dan de bodemsaneringstechniek uitgewerkt worden en kan de eigenlijke sanering van de bodem gebeuren.

Wij danken de minister voor haar aanwezigheid bij deze opstart en vooral ook voor haar steun die geleid heeft tot de erkenning van VLABOTEX en het toekennen van de broodnodige subsidies. Tevens willen wij dhr. Raphaël Aneca danken, omdat wij op de site van zijn bedrijf deze geslaagde actie mochten organiseren.

De respectievelijke toespraken zijn hier terug te vinden:

Volgende foto’s in bijlage:

Foto 1: Johan Carpentier geeft toelichting aan minister Hilde Crevits omtrent de uitvoering van de boringen, onder het toeziende oog van de erkende aannemer in grondboringen.

Foto 2: Minister Hilde Crevits neemt zelf een edelmanboor ter hand om de eerste boring uit te voeren. Het betreft een manuele boring, bedoeld om de aanwezigheid van nutsleidingen volledig uit te sluiten, alvorens machinaal wordt geboord.

Foto 3: Ook in het voormalige atelier waar de droogkuismachine stond, worden boringen voorzien. De bodemsaneringsdeskundige geeft toelichting aan dhr. Eddy Van Dyck (afdelingshoofd bodemsanering OVAM), minister Hilde Crevits, dhr. Sam Fonteyne (dossierbeheerder OVAM), dhr. Raphaël Aneca (gedelegeerd bestuurder nv Aneca) en dhr. Johan Carpentier (algemeen directeur VLABOTEX). Dit alles wordt geregistreed door de camera van Focus-WTV.

Foto 4 en 5: de heer Raphaël Aneca (gedelegeerd bestuurder nv Aneca) staat Focus-WTV te woord.