Nieuwe Algemene Directeur

24-02-2011
Op de Raad van Bestuur van 26 januari werd Dhr Maarten Van Severen officieel aangesteld als algemeen directeur van VLABOTEX. Hij volgt daarmee Johan Carpentier op die ons bodemsaneringsfonds in 2010 verliet. Maarten fungeerde eerder als Secretaris van de Raad van Bestuur en was (is) consultant bij de Federatie van de Belgische Textielverzorging en voorzitter van diverse commissies binnen deze beroepsfederatie.

Hij zal nauw samenwerken met Financieel Directeur Lieven Vandenbossche en de overige medewerkers: projectleiders Bert Opgenhaffen en Adu Habtie, Evelien Spittaels voor de administratieve opvolging en extern consultant Walt Theys voor de begeleiding van de overdrachten van vervuilde terreinen.

Met dit team zal VLABOTEX zich verder blijven inzetten voor de uitbouw van het fonds en voor het professioneel en tijdig behandelen van de ingediende saneringsdossiers.