Minister Schauvliege tekent Ministerieel Besluit voor VLABOTEX-overdrachten

27-07-2012
Onder impuls van VLABOTEX en met medewerking van de OVAM heeft de Vlaams Minister voor Leefmilieu, Energie en Cultuur Joke Schauvliege op 29 juni 2012 een Ministerieel Besluit goedgekeurd. De mogelijkheid tot overdracht (verkoop) na toetreding bij VLABOTEX, wordt hierin meer structureel georganiseerd. Binnen de beschreven procedure is een centrale rol voor de OVAM weggelegd en aan VLABOTEX is een eerder adviserende rol toebedeeld. Mogelijk is met deze vordering het pad geëffend om uw voorgenomen projecten te realiseren na toetreding tot VLABOTEX. Wij staan paraat om onze contractanten en potentiële contractanten eerstelijnsadvies te verschaffen. Aarzel dus niet en contacteer ons.