Worst case scenario’s herschreven

Het aantal Vlaamse chemische wasserijen waar gechloreerde solventen (PER) worden/werden gebruikt is groot. De kans is dan ook reëel dat de bodem onder uw (voormalige) droogkuislocatie ernstig vervuild raakte. Omdat PER bovendien relatief slecht oplosbaar is in het grondwater en zwaarder is dan water, verspreidt het zich gemakkelijk tot grote diepte. Dat leidt dan weer tot complexe en dure bodemonderzoeken en saneringen. De exploitant, de gebruiker of de eigenaar van een verontreinigd perceel, wordt door de overheid verplicht om op eigen kosten in eerste instantie een beschrijvend bodemonderzoek uit te voeren, en vervolgens indien nodig te saneren.

Gelukkig werd in 2007 VLABOTEX opgericht om dergelijke saneringen organisatorisch en financieel te ondersteunen. Dit saneringsfonds heeft ook als missie om te fungeren als kennis- en adviescentrum voor de bodemproblematiek van de droogkuissector in Vlaanderen.

Saneren is immers een ingewikkelde materie. Elk terrein heeft een specifieke bodemopbouw en elke verontreiniging gedraagt zich op een bepaalde manier. Bovendien moet men rekening houden met de vrije beschikbaarheid van de aangetaste zone.

Een verontreiniging midden in een dorpskern, zal technisch gezien op een andere manier gesaneerd worden dan eenzelfde bodemvervuiling op een braakliggend terrein. De keuze van een saneringstechniek hangt af van vele factoren: de bodemopbouw, de verontreiniging zelf (hoeveelheid, verspreiding, afbraak, ...), de bestaande infrastructuur boven de verontreiniging, enz... VLABOTEX beschikt ondertussen over de nodige knowhow en de juiste mensen om iedere problematiek zo doeltreffend mogelijk aan te pakken, met een maximale kans op slagen. Dossier per dossier passen we de meest geschikte saneringstechnieken toe. Efficiëntie, dat betekent ook dat we er alles aan doen om voormalige droogkuissites te herontwikkelen, zodat ze een nieuwe bestemming kunnen krijgen. Omdat iedere graafwerkzaamheid flink wat overlast met zich meebrengt, proberen we de saneringswerken ook zoveel mogelijk te integreren binnen andere bouwwerken.

Met deze website willen we u een overzicht geven van een aantal saneringswerken die we de voorbije jaren met succes gerealiseerd hebben. Beschouw het gerust als een bewijs van ons kunnen. Maar ook als lichtpunt voor wie op dit moment de toekomst wat somber inziet. Want een Happy End behoort ook in deze materie echt wel tot de mogelijkheden.

Om sanering financieel haalbaar te maken,
werd VLABOTEX in het leven geroepen.

Uit al de voorgaande verhalen kan maar één conclusie getrokken worden: door de specifieke eigenschappen van PER in de bodem is het saneren van droogkuisterreinen een heel complexe, dure opgave. Voor de doorsnee textielverzorger/eigenaar is deze onverwachte kostenpost een zware dobber, een aanslag op de zuurverdiende spaarpot.

Veel tijd om toe te treden tot het fonds heeft u echter niet meer. De deadline werd vastgesteld op 30/06/2015.

Over een maand dus: dat lijkt nog ver weg. Maar de gemiddelde tijd tussen een eerste contact met VLABOTEX en het effectief toetreden, loopt al snel op. De vele administratieve verplichtingen die van rechtswege worden opgelegd, vertragen de procedure immers fel. Het loont dan ook de moeite om nu snel te reageren en alsnog contact op te nemen met VLABOTEX.

neem contact op naar de website